| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

kuuseriisikas

Page history last edited by PBworks 13 years, 10 months ago

seente abcLkuuseriisikas (Lactarius deterrimus) Vaata ka seda,! Seda


Riisikad

 

 

Riisikate söödavuses ei ole meil üldiselt kaheldud. Üldlevinud on seisukoht, et piimmahla sisaldavad riisikad on kõik söödavad. Kuid ka siin on oma “aga”.

 

Mao- ja soolenähtudega mürgistusi põhjustavad riisikad on hiideoseline riisikas, kollasepiimane riisikas, sooriisikas, tuliriisikas, tõmmu, pipar-, karvane, tore, männi-, kolla-, vööt - ja kaseriisikas.

 

Üldiselt kaotavad riisikad oma mürgisuse kupatamisel, kuid sooriisikat loetakse jäävalt mürgiseks. Sooriisikal on ka suur oht sattuda mittekupatatavate seente hulka, kuna erinevalt teistest ülal loetletutest ei ole ta kibe.

 

Kuuse- ja porgandriisikas ning teised pehmemaitselised riisikad kupatamist ei vaja.

 

Kuuseriisikas

Toidutare

 

Kuuseriisikas on kõrgeväärtuslik söögiseen, teda ei ole vaja kupatada, sest tema piimamahl ei ole kibe.

Meeldiv lõhn ja maitse.

Kuuseriisikad on väga maitsvad, kui kohe pärast korjamist neid võis praadida. Väga maitsev on ka kuuseriisikasupp, marineeritud kuuseriisikad. Samuti võib kuuseriisikaid ka soolata, kuid kuivatamiseks nad ei sobi sest kaotavad siis oma meeldiva lõhna ja maitse.

Säilitatakse marineeritult, soolatult.

 


Lactarius deterrimus

 

synonyms: Bitterer Milchling, False Saffron Milkcap

 

 

location: Europe

edibility: Edible

fungus colour: White to cream, Yellow, Green, Violet or purple, Brown, Orange

normal size: 5-15cm

cap type: Convex to shield shaped

stem type: Simple stem

flesh: Flesh exudes coloured latex (milk) when cut, Flesh granular or brittle, Mushroom slimy or sticky

spore colour: White, cream or yellowish

habitat: Grows in woods, Grows on the ground

 

Lactarius deterrimus Gröger. Bitterer Milchling, False Saffron Milkcap. Very similar to L. deliciosus and formerly not distinguished from it. It differs essentially in the flesh, where coloured by the milk, becoming purplish in ten minutes and dark dull wine-red in about thirty minutes after exposure, and by the milk being bitter. The cap colour is less reddish and more yellowish and the whole fungus is more liable to turn greenish. Habitat mainly under spruce but also pines. Frequent. Less good to eat than L. deliciosus. (Never eat any mushroom until you are certain it is edible as many are poisonous and some are deadly poisonous.)

Found In Europe.**

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.