| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

seeneinf

Page history last edited by yux.666@... 13 years, 5 months ago


Ladina-inglise-ladina seenetõlk.

Tõlk Babylon -18 keelne.

Seenebrauser Gbif-Mycology (kaardid)

info seente kohta: söödavus, kasutamine tööstuses ja meditsiinis...

Welanders soome-rootsi looduseteemaline sõnaraamat.

Ladina-rootsikeelne seenteloend.

Ladinakeelsed sünonüümid Index Fungorum

Taime- ja seeneriik; mikroskoopiline maailm

See loetelu on tähestiku järgi ja pärit sellelt lehelt. Seal on seente kohta ka infot. Kahjuks küll lünklikult, kuna asi on vist üsna algusjärgus ja vajab täiendamist. Osad nimed on ka päris inglispärased, nii ei saagi aru mis segadus see on. Võibolla mõnedel seentel ongi ainult ingliskeelsed nimed, mis on saanud rahvusvaheliseks? "ladinakeelne loetelu" lehele ootaks aga esialgu seente nimetuste eestikeelseid vasteid. Hiljem kannaks need andmed üle "seente abc" leheküljele!

mürgised!!!

Seente süstemaatika konspekti sisukord

Andrus Voitk'i Sõida seenele! Ilusad pildid, vahvad kommentaarid.

Mida seentega teha? (ingliskeelne)

Euro tuleb, seened seljas...

Suurte puude väikesed abilised

Seeneriik

mykoweb

Riisikapildid

Seenepildid- veebileht, kus seened on ladinakeelsete nimede järgi ilusti tähestikulises järjekorras linkidena. Muudkui klõpsa ja vaata! Kahjuks pole mingeid kommentaare.

Enamlevinud majaseened

Eestikeelsed;erinevad-/ladinakeelsed-/saksakeelsed nimetused

Pyrenomycetes Fungi in BELGIUM Herbarium

Checklista Östergötland

Eesti seenestik

Lepaseen ja leppade tegelikud kaaslased

Söögiseened,nende tšehhi-,ladina ja ingliskeelsed nimed. Esitatud tabelina- viimases veerus seente söögiväärtus. Veel üks inglise- ladinakeelne söödavushinnang. Ja veel üks sommide leht ladinakeelsete nimedega.

CalPhotos: Fungi senepiltide otsing- kahjuks eestikeelsete nimedega ei toimi...

MushroomExpert.Com,

Rogers Mushroom

Ladina-eesti sõnaraamat.

Kliinik ee soonitused seente kohtaseenepiltide otsing nimede järgi

Seenekasvatus kodus

Toidud seentest

copy

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.